ఆకలి వెనుక ఎన్ని ఆత్మకథలో…

“వ్యభిచారం”.. పేరు వింటేనే భయం వేస్తోంది కదూ. “డబ్బులకోసం ఒళ్ళు అమ్ముకోవడం”.. అయ్యో పాపం అనిపిస్తోందికాదూ. కానీ కొంతమంది మహిళలకు ఇదొక వ్యాపారం, మరికొంతమందికి ఆకలి తీర్చే అత్యవసర ఆపన్న హస్తం. ఓ

Read more